Fyrværkeriregler

Fyrværkeriregler

Danmark er kendt for deres festlige nytårsfejring med lækker mad, god champagne, store fester og nærmest uendelige mængder fyrværkeri i private hjem. Flere og flere lande verden har gjort det ulovligt for private at affyre fyrværkeri, men i Danmark er det altså stadigvæk tilladt.

Men det betyder ikke, at der er frit lejde i forhold til at fyre fyrværkeri af som privatperson. Der er naturligvis en række fyrværkeri regler, som man skal overholde; både for sin egen og andres sikkerheds skyld. Disse regler stammer fra fyrværkeriloven og en række bekendtgørelser.

Hvad siger fyrværkeriloven?

Regel 1

Fyrværkeri må ikke fremstilles, monteres eller indføres af virksomheder uden tilladelse fra Sikkerhedsstyrelsen. Køb derfor ikke fyrværkeri, der ikke er godkendt.

Regel 2

Fyrværkeri må kun affyres mellem den 27. december og 1. januar. Det vil altså sige, at alt affyringen før den 27. december og efter den 2. januar er ulovligt og kan straffes med bøde.

Regel 3

Man må maksimalt opbevare fem kilo krudt. Kig efter indholdet af Netto Eksplosiv Stofmængde (NEM) på fyrværkeriets indpakning for at se mængden af krudt i det pågældende fyrværkeri.

Regel 4

Udover, at fyrværkeri ikke må fremstilles uden tilladelse fra Sikkerhedsstyrelsen, så skal det også være CE-mærket for, at det må sælges lovligt i Danmark. Opdager du ulovligt fyrværkeri til salg eller blive affyret, bør du melde det til politiet ved at ringe til 114.

Regel 5

yrværkeri må ikke købes af unge under 18 år i Danmark med undtagelse af helårsfyrværkeri (knaldperler, bordbomber, stjernekastere o.lign.) – dette må købes af unge fra 15 år og opefter.

Regel 6

Der skal holdes en vis afstand til bygninger, dyr og andet, når der affyres fyrværkeri. Reglerne for dette lyder:

  • Minimum 100 meter fra bygninger med let antændeligt tag (stråtag eller lignende). Minimum 200 meter i vindens retning.
  • Minimum 100 meter fra områder med brændbar beplantning (grantræer, lyng eller lignende). Minimum 200 meter i vindens retning.
  • Minimum 100 meter fra områder med dyr (landbrugsejendomme, hundekennel, kattehjem, folde med heste eller lignende).
Regel 7

I tilfælde af tørke eller områder nær virksomheder, der kan udgøre en særlig risiko, hvis der udbryder brand, kan kommunerne indføre ekstraordinære afstandskrav eller forbyde brugen af fyrværkeri i et afgrænset område.

Gode råd til sikker affyring af fyrværkeri

Fyrværkeri er smukt at se på og kan også være sjovt at fyre af, men eftersom, at der er krudt involveret er det heller ikke ufarligt. For at få en sikker affyring af fyrværkeri har Sikkerhedsstyrelsen fastsat De 5 fyrværkeriråd, som er de fem helt basale ting, som kan være med til at reducere risikoen for skader eller ulykker i forbindelse med fyrværkeriaffyring.

Rådene lyder:

  1. Brug altid beskyttelsesbriller
  2. Affyr kun godkendt fyrværkeri og hold dig fra hjemmelavet eller ulovligt fyrværkeri
  3. Hold ikke tændt fyrværkeri i hånden
  4. Hold god afstand til fyrværkeriet
  5. Gå aldrig tilbage til en fuser

Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at ovenstående ikke kun er råd til personen, der affyrer fyrværkeriet, men også tilskuerne. For mens personen med tændstikkerne ofte er mest udsat, kan man desværre aldrig vide med sikkerhed, om en raket ændrer retning lige inden affyringen.

I tilføjelse til Sikkerhedsstyrelsen råd er det også vores anbefaling, at man holder lidt igen med alkoholen indtil fyrværkeriet, er blevet fyret af. Er man mere klar i hovedet, når der skal fyres fyrværkeri af, vil forudsætningerne for en uheldsfri affyring være bedre. Herefter kan man give den gas med shots, drinks og champagne uden at bekymre sig om, at man skal ud og fyre krudt af i fuld tilstand.

Dertil er det også vores anbefaling, at man benytter sig af en holder, når der skal affyres raketter. Man kan relativt billigt købe jernspyd, der kan sættes i jorden og dermed sikre rakettens stabilitet. På den måde reducerer man risikoen for, at raketten vælter og dermed potentielt set kan flyve ind i tilskuere, biler, boliger eller lignende.

Opbevaring af fyrværkeri

Det er tilladt at opbevare fyrværkeri i tilfælde af, at man ikke nåede at affyre det hele i løbet af de 6 dage om året, hvor det er lovligt. Man skal blot huske, at det maksimalt må være 5 kilo rent krudt (NEM), og at man skal have mulighed for at opbevare det sikkert.

Sikker opbevaring af fyrværkeri foregår på et mørkt og tørt sted, der er utilgængeligt for børn, ikke er i nærheden af ting, der potentielt set kunne resultere i en antænding af fyrværkeriet. Det kunne eksempelvis være elektriske apparater og enheder, der udleder varme (fryser, vaskemaskine, tørretumbler, elektrisk radiator og lignende).

Ønsker man ikke at opbevare fyrværkeri grundet den risiko, der er forbundet med det, kan man altid kontakte sin kommune. De vil kunne tilbyde vejledning og informationer om, hvordan man kan skaffe sig af med fyrværkeriet på en sikker og lovlig måde. Hvis du er i tvivl om, hvor du skal henvende dig, kan du starte med at spørge på genbrugspladsen. De vil typisk kunne hjælpe eller pege dig i den rigtige retning.

Professionelt fyrværkeri er ikke egnet til private forbrugere

Hvis du nogensinde har set et professionelt fyrværkerishow, er du ikke et sekund i tvivl om, at det ofte er meget flottere end de amatørraketter, som private fyrer af i forbindelse med fejringen af det nye år. Det kan selvfølgelig give anledning til at undersøge muligheden for at købe professionelt fyrværkeri.

Men professionelt fyrværkeri er ikke egnet til private forbrugere, som ikke arbejder med fyrværkeri til daglig. Det har typisk en højere koncentration af krudt, og kan være farligt, hvis ikke man ved, hvad man laver. Dertil er det ulovligt at benytte, hvis ikke man er uddannet scenefyrværker eller festfyrværkeri.

Det er også årsagen til, at professionelt fyrværkeri ikke er til salg hos almindelige forhandlere af fyrværkeriartikler.